الكتروپمپ هاي لجن كش
1- الكتروپمپ هاي لجن كش
C-pump’s Sewage pump’s
الكتروپمپ هاي لجن كش جهت كاربرد براي پمپاژ لجن هاي آبدار و انتقال آب هاي هرز، پمپاژ پس آب صنعتي فاضلاب جدانشده، تامين آب زه كشي، آبياري، مهندسي فرايند
الكتروپمپ هاي گل كش S-pump’s
2- الكتروپمپ هاي گل كش S-pump’s
Sludge pump’s
الكترو پمپ هاي گل كش جهت كاربرد در كارخانجات سنگبري، كارخانجات سراميك سازي
الكتروپمپ هاي لجن كش و گل كش نصب چاله خشك
3- الكتروپمپ هاي لجن كش و گل كش نصب چاله خشك
DP- pump’s
الكتروپمپ هاي لجن كش نصب چاله خشك جهت كاربرد براي انتقال آب، انتقال فاضلاب و انتقال پس از آب هاي صنعتي و الكتروپمپ هاي گل كش نصب چاله خشك جهت كاربرد در
الكتروپمپ هاي لجن كش و گل كش نصب چاله خشك و چاله خيس با سيستم ژاكت كولينگ
4- الكتروپمپ هاي لجن كش و گل كش نصب چاله خشك و چاله خيس با سيستم ژاكت كولينگ
DCS – pump’s (ip=55 , 68) (sewage-sludge) dri pit cooling system
الكتروپمپ لجن كش نصب چاله خشك جهت كاربرد براي انتقال آب، انتقال فاضلاب و پس آب هاي صنعتي و الكتروپمپ هاي گل كش نصب چاله خشك جهت كاربرد در كارخانجات سنگبري،
الكتروپمپ هاي لجن كش و گل كش حوضچه اي
5- الكتروپمپ هاي لجن كش و گل كش حوضچه اي
CVS-pump’s Ntrifugal vertical sump pump’s
الكترو پمپ هاي لجن كش حوضچه اي كاربرد براي انتقال آب، انتقال فاضلاب، انتقال پس آب هاي صنعتي، پالايشگاه ها و صنايع نفتي براي پمپاژ پس آب هاي آلوده
الكتروپمپ هاي اسلاري C-S-pump’s
6- الكتروپمپ هاي اسلاري C-S-pump’s
Centrifugal slurry pump’s
الكتروپمپ هاي اسلاري جهت كاربردهاي سنگين استفاده شده و در انواع عمودي و افقي توليد مي شود كه جهت جابجايي سيالات حاوي مواد خورنده، امور مربوط به حفاري، دوغاب هاي داراي مواد ساينده و ذرات معلق مناسب است
الكتروپمپ هاي گريزاز مركز (سانتريفيوژ در گروه هاي آلياژي) ANSI- Pump’s
7- الكتروپمپ هاي گريزاز مركز (سانتريفيوژ در گروه هاي آلياژي) ANSI- Pump’s
End suction centrifugal pump’s
الكتروپمپ هاي گريز از مركز (سانترفيوژ در گروه هاي آلياژي) جهت كاربرد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، كارخانجات شيشه سازي، توليد
الكتروپمپ هاي گريز از مركز( OH2 وOH1 )
8- الكتروپمپ هاي گريز از مركز( OH2 وOH1 )
End suction centrifugal pump’s
از پمپ هاي گريز از مركز طراحي شده بر مبناي API 610 ويرايش هشتم در پالايشگاه نفت و ساير صنايع پتروشيمي و
الكتروپمپ هاي گريز از مركز (انتقال سيالات داغ) S-C-H-pump’s
9- الكتروپمپ هاي گريز از مركز (انتقال سيالات داغ) S-C-H-pump’s
Self cooling centrifugal pump’s for heat transfer
الكتروپمپ هاي گريز از مركز (انتقال سيالات داغ) جهت كاربرد براي انتقال روغن هاي معدني يا مايعات انتقال حرارت مصنوعي در سيستم هاي انتقال حرارت (DIN 4754) و يا باز چرخش آب داغ (DIN 4752) طراحي شده اند. ا
الكتروپمپ هاي گريز از مركز (سانتريفيوژ مستغرق) SC-Pump’s
10- الكتروپمپ هاي گريز از مركز (سانتريفيوژ مستغرق) SC-Pump’s
Submersible centrifugal pump’s
الكتروپمپ گريز از مركز مستغرق جهت كاربرد در آبنما (فواره)، پمپاژ آب هاي تميز يا كمي آلوده و داراي شن و ماسه ي كم، پمپاژ آب با شن و ماسه زياد مانند آب رودخانه ،
الكتروپمپ هاي هوادهي عمقي (انتقال اكسيژن و گردش آب)  J- pump’s
11- الكتروپمپ هاي هوادهي عمقي (انتقال اكسيژن و گردش آب) J- pump’s
Submersible aerator pump’s
الكتروپمپ هاي هوادهي عمقي جهت كاربرد در مخازن اختلاط ومتعادل سازي فاضلاب تثبيت لجن، تلاطم و اختلاط مواد
الكتروپمپ هاي بهم زن (ميكسر)  M- pump’s
12- الكتروپمپ هاي بهم زن (ميكسر) M- pump’s
Submersible sludge mixers pump’s
الكتروپمپ هاي بهم زن ميكسر جهت كاربرد در تصفيه خانه ها (آب و فاضلاب) پارك هاي آبي همزن زدن لجن در مخازن رسوب گير كشتي ها
الكتروپمپ هاي كف كش (لوله بغل و لوله وسط) دور موتور 3000 B- pump’s
13- الكتروپمپ هاي كف كش (لوله بغل و لوله وسط) دور موتور 3000 B- pump’s
Submersible drainage pump’s
الكتروپمپ هاي كف كش جهت كاربرد در تونل ها، معادن و محل هاي حفاري شده تخليه مانداب و گودال آب، استفاده مخصوص آبنما (فواره)
الكتروپمپ هاي كف كش : دور موتور 1450 B- pump’s
14- الكتروپمپ هاي كف كش : دور موتور 1450 B- pump’s
Submersible drainage pump’s
الكتروپمپ هاي كف كش جهت پمپاژ آب دريا، درياچه ها، رودخانه ها و مصارف عمده كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند
الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه : دور موتور 1450 Z-pump’s
15- الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه : دور موتور 1450 Z-pump’s
Submersible electric pump’s
الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه جهت پمپاژ آب دريا، درياچه ها، رودخانه ها و مصارف عمده كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند
الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه،  مخصوص آبنما (فواره) : دور موتور 3000 Z- pump’s
16- الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه، مخصوص آبنما (فواره) : دور موتور 3000 Z- pump’s
Submersible electric pump’s
الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه در آبنما (فواره)، استخراج آب هاي زيرزميني، آبياري مزارع كشاورزي و باغباني، پايين بردن سطح آب هاي زيرزميني
الكتروپمپ هاي خودمكش DC- pump’s
17- الكتروپمپ هاي خودمكش DC- pump’s
Self priming – pump’s
الكتروپمپ هاي خودمكش جهت كاربرد در تخليه آبهاي زيرزميني در حفاري و پي كني برداشت مانداب، برداشت و تخليه سريع آب از رودخانه
الكتروپمپ هاي ورتيكال V-pump’s
18- الكتروپمپ هاي ورتيكال V-pump’s
Vertical pump’s
الكتروپمپ هاي ورتيكال كاربرد در معادن ، انتقال آب درياها، استخرهاي پرورش ماهي و ميگو، پتروشيمي ها، برج هاي خنك كننده مورد استفاده قرار مي گيرند
الكتروپمپ هاي عمودي خطي VI-Pump’s
19- الكتروپمپ هاي عمودي خطي VI-Pump’s
Vertical in line pump’s
جهت كاربرد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، سير كوله و آب گرم و سرد در :
Top