723
724
725
726
727
728
729
730
الكتروپمپ هاي عمودي خطي VI-Pump’s
1- الكتروپمپ هاي عمودي خطي VI-Pump’s
Vertical in line pump’s
جهت كاربرد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، سير كوله و آب گرم و سرد در :
الكتروپمپ هاي ورتيكال V-pump’s
2- الكتروپمپ هاي ورتيكال V-pump’s
Vertical pump’s
الكتروپمپ هاي ورتيكال كاربرد در معادن ، انتقال آب درياها، استخرهاي پرورش ماهي و ميگو، پتروشيمي ها، برج هاي خنك كننده مورد استفاده قرار مي گيرند
الكتروپمپ هاي خودمكش DC- pump’s
3- الكتروپمپ هاي خودمكش DC- pump’s
Self priming – pump’s
الكتروپمپ هاي خودمكش جهت كاربرد در تخليه آبهاي زيرزميني در حفاري و پي كني برداشت مانداب، برداشت و تخليه سريع آب از رودخانه
الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه،  مخصوص آبنما (فواره) : دور موتور 3000 Z- pump’s
4- الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه، مخصوص آبنما (فواره) : دور موتور 3000 Z- pump’s
Submersible electric pump’s
الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه در آبنما (فواره)، استخراج آب هاي زيرزميني، آبياري مزارع كشاورزي و باغباني، پايين بردن سطح آب هاي زيرزميني
الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه : دور موتور 1450 Z-pump’s
5- الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه : دور موتور 1450 Z-pump’s
Submersible electric pump’s
الكتروپمپ هاي شناور پايه كوتاه جهت پمپاژ آب دريا، درياچه ها، رودخانه ها و مصارف عمده كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند
پمپ كولينگ30 كيلووات 900 دور 6 اينچ
ساخت ومهندسي معكوس پمپ هاي خارجي
پمپ 110 كيلووات 10 اينچ لايه روب با مته پيش ران
پمپ ورتيكال 45 kw با پروانه استيل
جايگاه 24
جايگاه 23
جايگاه 22
جايگاه 21
جايگاه 20
جا يگاه 20
جا يگاه 19
جايگاه 18
تاریخچه مشهد پمپ

در سال 1372 هجري شمسي در زمينه طراحي و توليد انواع الكترو پمپهاي نفت و پتروشيمي - صنايع و معادن - آب و فاضلاب تاسيس شده و كل زير بناي توليدي، آزمايشگاهي و پشتيباني آن حدود 2000 متر مربع است .

Top